Historia - MeraEnergi Sverige-Saltrummet i Trollhättan

Go to content

Main menu:

Historia

Saltrum
Från Wikipedia
Saltrum, även kallat saltkammare, är ett rum som invändigt är beklätt med salt. Saltrum är en modern ersättning för den salta miljön i en saltgruva och används för att behandla lungsjukdomar hos människor och djur. Förutom att rummet invändigt är beklätt med salt kan också en saltgenerator finnas. Den matar in mikroskopiskt finfördelad salt i rummet. Saltrum är en relativt ny företeelse i väst, men i östeuropa har man använt saltrum länge. I Finland har det på senare tid blivit mycket populärt att använda saltrum.

Haloterapi
Behandlingsmetoden kallas haloterapi. Halos är det grekiska ordet för salt. Ordet saltrumsbehandling kan användas och betyder samma sak som haloterapi.

Historik
Historiskt sett började man behandla människor i saltgruvor då man upptäckte att de som arbetar i saltgruvan inte blev lungsjuka i samma omfattning som andra. Det var personer med kroniska sjukdomar som KOL, Astma, bronkiell hyperreaktivitet (BHR)som behandlades i saltgruvorna. Under andra världskriget då saltgruvor fick tjäna som skyddsrum såg man att de astmasjuka fick lindring av sina besvär.

Behandling
Personer med lung och hudsjukdomar samt de som vill ha friskvård i förebyggande syfte; även hundar, katter och hästar kan behandlas. Dr J. Hedman vid Department of Pulmonary Diseases, Södra Karelens centralsjukhus i  i Finland har gjort en ingående studie som hävdar att haloterapi inte ska ses som så kallad alternativmedicin, utan som ett komplement till konventionell medicinering.


Produced by
 
Back to content | Back to main menu